FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Hrath
Hrath
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Hrathi

Befolkning

Miljoner av Hrathi

Teknologisk period

Avancerad

Jord intresse

Hrathi hemvärld

Under kontroll av

Hrathi

Av universum information
Framträdanden

Coming Home

Hrath är en planet i Vintergatan galaxen som har Stargate. Planeten är bebodd av den avancerade rasen Hrathi. Gus Bonner och Ec'co kom till planeten för att se om planeten är säkrare än den planet dem är på. Hrath och Tlak'kahn har stridit mot varandra i många år. Ec'cos mamma är från Hrath. Hrath har tre månar. (INF: "Coming Home")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.