FANDOM


Hok'tar är Goa'uld slang för avancerade människa. Sådan avancerad människa skulle ha en mängd förmågor som telekinesi och telepati. De viktigaste Goa'uld inblandade i experimentera för att skapa en Hok'tar är Nirrti.

HankaRedigera

Nirrti försökte skapa en Hok'tar för att få en värd med onaturliga förmågor och försökte skapa en på två separata tillfällen. När hon försökte manipulera folk Hanka i syfte att skapa en Hok'tar. Detta experiment var delvis framgångsrik, eftersom den gav Cassandra Fraiser telekinesiska förmågor, men det hade en dödlig bieffekt. SG-1 kunde fånga Nirrti inne i SGC och tvinga henne att bota Cassandra i utbyte för sin frihet. (SG1: "Rite of Passage")

P3X-367Redigera

P3X-367 är en planet där Nirrti drog fördel av ett folk som lider av en plåga att försöka skapa en Hok'tar. Eftersom folket av P3X-367 led av en sjukdom, erbjöd hon att bota dem, men istället för en bot, hon manipulerats deras DNA med en De gamla DNA Resequencer hon fann i området för att skapa en Hok'tar. När varje försök misslyckades, gjorde hon sina celler förfall efter en kort tid utan konstant underhåll. (SG1: "Metamorphosis")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.