Hermod var medlem av Asgard ras som sändes ut av Thor till en värld av Cimmeria efter det att försöket invasion av det av Goa'uld [[Heru'ur] ]. När infödda mänskliga folket lärt sig att deras gudom Thor var i själva verket från en utomjordisk ras efter SG-1 med hjälp invånarna genom att lösa pussel i Hall av Thor's Styrka. Vid lösa sina prov, var Asgard sanna natur avslöjas och det beslutades att hjälpa inte bara skydda världen från ytterligare Goa'uld attacker utan även utbilda dess befolkning. Att bidra till detta syfte var Hermod transporteras till världen där han började arbeta med invånarna samt övervaka dess skydd. (RPG: "Stargate SG-1: Friends and Foes: Stargate Season Two")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.