FANDOM


Heisenbergs osäkerhetsprincip är en av medlemsstaternas lagstiftning om kvantum fysik. Den formulerades 1927 av tyska fysikern Werner Heisenberg. Det anges att kvanttal av position ($ {\Delta}x $) och rörelsemängd ($ {\Delta}p $) är konjugerade par. Detta innebär att om en partikel rörelsemängd är mer exakt känd, så partikelns spatiala position är mindre exakt känd (och vice versa) och därmed orsakar osäkerhet. Matematiskt är den visad av:

$ {\Delta}{x}{\Delta}{p} \geq h $

Där$ h $ är Plancks konstant, vilket approximerar $ 6.626 $ x $ 10^{-34} $ Joule-seconds.

HistoriaRedigera

Samantha Carter uppgav att denna lag av kvantmekanik minska klassisk fysiken till en värld av probabilistiska händelser. (SG1: "Prophecy")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.