FANDOM


Hedda
Hedda
Biografisk information
Ras

Folket av Cloister

Hemvärld

Planet of the Cloister

Kön

Kvinna

Politisk information
Lojalitet

Folket av Cloister

Av universum information
Framträdanden

Epiphany

Aktör

Nicole Muñoz

Hedda är en kvinnlig människa flicka som bodde i Cloister. Hon är syster till Teer och Avrid. I sin nära upphöjelse tillstånd hon ägde helande krafter som hon brukade att läka Överstelöjtnant John Sheppards sår efter sin kamp med Sanctuary Beast. Efter folket av Cloister insåg sanna natur odjuret hon upphöjd. (ATL: "Epiphany")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.