FANDOM


Hebridian Sysselsättning Rådet är ett råd på Hebridan som upprätthåller individens rättigheter anställda i ett företag till exempel Tech Con Grupp. Del Tynan avser att lämna in en protest till Syssselsättning Rådet efter hans avskedande från Tech Con Grupp. (SG1: "Space Race")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.