FANDOM


Genii Harpoon

En Genii harpun.

Harpun är ett gevär som skjuter spjut-liknande pilar från dess två pipor. Pilarna är fastspända i linor som kommer ifrån två mindre dosor under geväret och pilarna kan avfyras ett antal meter och båda pilarna avfyras samtidigt.

Under 2006 när Överstelöjtnant John Sheppards team besökt en planet så blev dem anfallna av Genii soldater lett av Acastus Kolya och innan Sheppard hann fram till Stargate så avfyrade Kolya två harpuner mot honom och stoppade Sheppard från att fly. (ATL: "Common Ground")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.