FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

H'Roon's planet
Heruunplanet
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

H'Roon

Teknologisk period

Stenålder

Under kontroll av

H'Roon (nuvarande)
Tlak'kahn (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

The Natural

H'Roon's planet är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. En de av atmosfären består av svavel.

Historia

För länge sedan levde H'Roon i dalar på planeten tills Tlak'kahn till planeten byggde fabriker och förslavade folket. Dem fick H'Roon att gräva fram malm ur bergen och efter Tlak'kahn övergav planeten så hade fabrikerna släppt ut mängder av svavel. H'Roon som överlevde blev tvungna bosätta sig i höga bergen ovanför svavel molnen. Tau'ri besökte planeten och träffade H'Roon som dem blev vänner med. Under 2027 anlände Gus Bonner och hans team till planeten. Dem hjälpte sedan H'Roon att besegra Da'kyll. (INF: "The Natural")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.