FANDOM


Travell Office

Högsta kansler Travell's kontor på Tollana

En Kansler är titeln på olika officiella positioner i regeringarna i många nationer som en person med arbetsuppgifter som rör rättvisa.

En Högsta kansler är någon som kansler skall anmäla sig, ungefär som en domare i en högre instans. Detta är inte att förväxla med en Högsta Rådgivare som är involverad mer med den nationella regeringen än rättvisa.

Endast en högsta kansler är känd för att ha stött på Stargate Command personal, är högsta kansler Travell. (SG1: "Between Two Fires")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.