FANDOM


Högsta Rådgivare är titeln används för att beteckna ledare för Rådet av Atlantis i Atlantis. Den sista Högsta Rådgivare i Atlantis var Moros. (ATL: "Before I Sleep")

Ledaren för Asuranerna var också titulera Högsta Rådgivare. Vid den tidpunkt då Atlantis Expeditionen fick kontakt med dem, var Oberoth Högsta Rådgivare av Asuras. Det är möjligt att han alltid haft den positionen.(ATL: "Progeny", "First Strike")

Högsta Rådgivare är också titeln används för att beteckna ledare för Orörda i Ljusets Land. Tuplo innehar titeln. (SG1: "The Broca Divide")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.