FANDOM


Fullsize-sgu0103-0008xx

Eli Wallace lägger sin hand genom Stargate händelsehorisonten.

Händelsehorisont är gränser i tid och rum i maskhålet. Evenemanget horisont Stargate ger intryck av vattnet. Samantha Carter var förvånad över att se att fluktuationerna i händelse horisonten var synlig och visas som ringar på vattnet. (Stargate) (SG1: "Children of the Gods")

Händelsehorisonter av svarta hål kan inte ses av normal perception, som gravitationen drar ljus till händelsen horisonten och förhindrar den från att bli sedd. (SG1: "Singularity", "The Pegasus Project")

Noter

  • I den ursprungliga filmen, reflekterade händelsehorisonten helt vad som var framför den, som den faktiska vatten. Denna funktion inte överföras till serien.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.