FANDOM


"Det är en slags korsning mellan en guava och en mango. "
Harry Maybourne

En Guango, ursprungligen känd som en Ojen frukt var en frukt som växte på Arkhan's world. Namnet guango först föreslogs av Dr Daniel Jackson när han sade att det verkade vara en korsning mellan en guava och mango. Kung Arkhan I gillade detta namn, och officiellt döptes den. (SG1: "It's Good to Be King")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.