FANDOM


Caves of Kaleemah entrance

Grottorna i Kaleemah entré

Grottor av Kaleemah var gömda grottor på Abydos. När Anubis angrep planeten, flera av dess folk trodde att de skulle vara säkra om de gömde sig i grottor. Kasuf kom kvinnor och barn till grottorna att gömma under attacken. Grottorna förstördes när Anubis attackerade planeten med sin moderskepp. Människorna i dem, men räddades av Oma Desala och får upphöjda. (SG1: "Full Circle")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.