FANDOM


Glute eller sätesmusklerna är de tre muskler som utgör skinkorna. Major Anne Teldy klagade över att behöva gå så långt, medan det på en planet som John Sheppard svarade att han hade anmält att de kunde ha ordnat en Puddle Jumper. Teldy svar var att motionen var bra, att stärka de glutes och kalvar. (ATL: "Whispers") Rodney McKay var en gång skjuten i gluteus maximus med en pil. (ATL: "Sateda")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.