FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Ginn's planet
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Ginn's folk

Jord intresse

Ginn's tidigare hemvärld

Under kontroll av

Lucian Alliansen

Av universum information
Framträdanden

Ginn's planet är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Planeten är under Lucian Alliansen kontroll. Det är hemvärld av alliansens medlemmar Ginn och Simeon.

Efter att ha tagit kontroll över planeten alliansen började förstöra den jordbruket så det är blev beroende av alliansen för leverans av livsmedel. De började också att träna den lokala befolkningen som soldater från en ung ålder. (SGU: "Aftermath")

Homeworld Command anser att en klan av denna planet är det en bakom alliansen plan att attackera Jorden. (SGU: "The Greater Good")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.