FANDOM


Gemensamma styrande rådet är en ömtålig första steg mot fred i Langaraner politik. Efter förstörelsen av Anubis' moderskepp i atmosfären av Langara, ett gemensamt styrande rådet var förfalskade mellan Kelownaner, Tiranianer och Andari Federationen planetens tre konkurrerande nation-stater) att förhandla för fred. Parterna bara överens i nämnden om Jonas Quinn företrädd Kelowna, med serveras med SG-1 i kampen mot Goa'uld för det gångna året. (SG1: "Homecoming")

Senare, Langara gemensamma styrande rådet sended en ambassadör från Tirnia och Andari Federationen att gå med Försteminister DreylockJorden. (SG1: "Fallout")

En av Tirania första representanter till rådet Vin Eremal. En av Andari första var Lucia Tarthus.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.