FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Saturnian planet
Planet(Pathogen)
Astrografisk information
Galax

Onämnd galax

Av universum information
Framträdanden

Pathogen

Saturnian planet är en gasjätte i en onämnd galax som Destiny hoppade ur FTL i närheten av. Planeten ligger nära sin sol och nära fyra månar i omloppsbana. Planeten har även en ring runt sig. Eli visade sin mamma planeten som hade bytt plats med Lisa Park. (SGU: "Pathogen")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.