FANDOM


Gareth
Commander Gareth
Biografisk information
Ras

Tegalaner

Hemvärld

Tegalus

Kön

Man

Död

2004

Politisk information
Grad

Befälhavare

Lojalitet

Rand Protektorat

Av universum information
Framträdanden

Icon

Aktör

Timothy Webber

Befälhavare Gareth var en manlig Tegalaner och var en ledare för Rand Protektorat, en av de två stora nationer på Tegalus. Han hälsade SG-1 till planeten, efter att de upptäckte användningen av deras Stargate. Men fick han veta att Soren försökte en religiös ledare att ta över Rand och attackera Caledonia Federationen. Caledonia lanserade ett förebyggande strejk för att ta ner sina militära anläggningar, eftersom krafterna inte kommer att vackla, och lämna dem under kontroll av Soren. Efter att han framgångsrikt tog över kommandot bunkern hade Soren Gareth fångad, och avrättade honom och hans soldater. (SG1: "Icon")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.