FANDOM


Gammastrålning är en fotonstrålning som är en joniserande strålning av fotoner. Gammastrålningen är den mest genomträngande formen av strålning som förekommer med radioaktivitet. Strålningen kan stoppas med hjälp av en betongvägg eller av bly. Gammastrålning är mycket skadligt för människa som kan orsaka död.

Under 1997 efter att Kapten Samantha Carter och Doktor Janet Fraiser hade upptäckt scarab miniatyr naquadah bomb i Cassandra och gjorde ett test med mikroskopiska prover av kalium och naquadah tagna från Cassandra visade sig avge höga nivåer av gammastrålning. Och om bomben i Cassandra exploderade så skulle explosionen bli en miljon gånger starkare. (SG1: "Singularity")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.