FANDOM


Galaxy

En galax.

En Galaxy är en samling av stjärnor och planeter efter en cirkulär bana runt en central punkt. Galaxies kan komma i grupper, inklusive lokala gruppen. Enligt Överstelöjtnant Carter finns det hundratals miljoner galaxer i kända universum.

Kända galaxer

Kända galaxer


Se även

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.