FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Gadmeer homeworld
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Obbodd (nuvarande)
Gadmeer (tidigare)

Befolkning

0

Teknologisk period

Ingen, (nuvarande)
Extremt avancerad (tidigare)

Jord intresse

Tidigare hemvärld av Gadmeer

Under kontroll av

Ingen, (nuvarande)
Gadmeer (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Scorched Earth

Gadmeer homeworld är en planet i Vintergatan galaxen som ursprungligen var hem till Gadmeer. Planetens ekosystem var svavel baserad på och skulle ha varit ödesdigert för människa.

En okänd ras förstörde deras hemvärld, och Gadmeer gjort en ark som lagras deras DNA, ekosystem, och inspelade historia. (SG1: "Scorched Earth")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.