FANDOM


Gå i sömnen, även känd som sömngång, är en sömnstörning. Sömngångare uppstår den långsamma wave-sömn steg i ett tillstånd av låg medvetenhet och utföra aktiviteter som vanligtvis utförs under dagen. Dessa aktiviteter kan vara så godartade som sitter upp i sängen, gå på toaletten, och rengöring, eller så farligt som matlagning, bilkörning, extremt våldsamma gester, ta tag i hallucinerade föremål, eller ens mord. Evan Lorne drabbats av detta när han var ung och efter att ha kommit i kontakt med en kristall enhet hade en incident där han pekade en pistol mot Överstelöjtnant John Sheppard tro honom vara en Replikator. (ATL: "Doppelganger")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.