FANDOM


I grova drag är en frukt en struktur av en växt som innehåller fröna. Frukt är ofta ätit på mässan både i SGC och Atlantis. Folket på Destiny har också fått en del leveranser av frukt. (SGU: "Faith") Överstelöjtnant John Sheppard gav en fruktkorg med frukter från olika Pegasus handelspartner till Överste Samantha Carter när hon kom på Atlantis, som i själva verket var ursprungligen en gåva från Dr Rodney McKay. (ATL: "Reunion")

Se ävenRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.