FANDOM


Frihetsgudinnan är ett monument till minne av hundraårsminnet av undertecknandet av USA:s självständighetsförklaring, som ges till USA av folket av Frankrike. Eli Wallace skojade att han såg en hägring av Frihetsgudinnan sticker upp ur sanden på ökenplanet, en referens till filmen, Apornas Planet. (SGU: "Air, Part 3")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.