FANDOM


Framsyn är en mental förmåga. I nära upphöjelse tillåter användaren att se visioner om framtiden och dela dem med andra. Dessa visioner har kommit alltid sant, även om användaren inte kan säga när eller var vad han ser som kommer att hända, eller i vilket sammanhang. Davos av Vedeenanerna hade förmågan som en gång räddade hans folk från culling. (ATL: "The Seer")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.