FANDOM


Foxtrot Alpha Six simulering är en utbildningsprogram i Stargate Commands modifierad virtuell verklighet pod som utvecklades av Doktor Bill Lee och hans team av forskare och ingenjörer. Överstelöjtnant Samantha Carter installerade en program kodnyckel för skildra i 3D-grafik och händelserna inne i spelet till utomstående observatörer.

Under 2004 använde Teal'c simuleringen när han testade virtuell verklighet pod. (SG1: "Avatar")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.