FANDOM


Fort Knox är en USA:s armé inlägg i Kentucky används för att lagra en stor del av USAs officiella guld reserver. När Trust stal Stargate, Doktor Daniel Jackson undrade varför de inte har rensat ut valvet vid Fort Knox. (SG1: "Endgame") Överstelöjtnant Cameron Mitchell sa till Överstelöjtnant Samantha Carter om det fanns någon anledning att förvandla ett på Stargate Command till Fort Knox med en kraftfält. (SG1: "The Road Not Taken")

External linksRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.