FANDOM


Folket av Ruins planet
Samhällelig information
Art

Okänd

Hemvärld

Ruins planet

Regering

Ingen

Status

Utdöd

Av universum information
Första framträdande

Human (nämnd)

Folket av Ruins planet var en ras av varelser infödda till Ruins planet i onämnd galax. Innan rasen blev utrotade det verkade de var tekniskt liknar Jorden i antiken.

Det är okänt vad rasen såg ut och varför de dog ut, men de lämnade en hel stad på ruiner som senare upptäcktes av Destiny Expeditionen när de besökte deras planet. (SGU: "Human")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.