FANDOM


Folket av Proculus
People of proculus
Samhällelig information
Art

Människa

Hemvärld

Proculus

Språk

Engelska

Allianser

Athar

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

Sanctuary

Folket av Proculus är ras av människa från planeten Proculus i Pegasus galaxen. 10.000 år sedan, när De gamla försök att lämna galaxen till Wraith, en så De gamla, Chaya Sar vägrade att lämna sitt folk, hon använde henne upphöjda förmågor att utplåna en hela flotta. Som straff blev hon för att ge bara folket av Proculus skydd. Folket lever som enkla bönder och bär färgglada kläder.

Under de kommande 10.000 år levde människorna på Proculus i ensamhet från andra världar. De har också aldrig hört talas om Wraith och deras makt. Athar säkerställt att alla var i perfekt hälsa, och försett dem med tillräckligt med mat och förnödenheter till dem. Under 2005 så anföll två Wraith kryssare Proculus men Chaya lyckades återvända och förstöra skeppen och ingen av folket blev culled. (ATL: "Sanctuary")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.