FANDOM


Folket av P3W-451
Samhällelig information
Art

Människa

Hemvärld

P3W-451

Status

Utdöd

Av universum information

Folket av P3W-451 var en ras av människa från planeten P3W-451. Folkets förfäder blev transplanterade till P3W-451 för länge sedan. Folket härstammar från forna Egyptiska kulturen och folkets tekniska nivå låg på bronsålder. Dem dyrkade fortfarande Goa'uld som gudar efter det var länge sedan dem övergav av sina härskare. Som sådan folket av P3W-451 har lämnats åt sitt öde i århundraden och i stort sett glömma sin rädsla för gudarna och Stargate själv. Den står övergivna många kilometer från närmaste bosättning. Folket dog ut när planeten förstördes av svarta hålet. (RPG: "Stargate SG-1: Friends and Foes: Stargate Season Two")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.