FANDOM


Folket av Novus-Drönare konflikt
Blockade skyline
Efter första kontakten.
Datum:

Okänd-2010

Plats:
Resultat:

Förlorad två kolonier

Stridande

Folket av Novus

Drönare

Befälhavare

Okänd

Kontroll skepp

Styrka

Okänt antal av soldater

Offer

Några berzerker drönare (Tack av Destiny Expeditionen)

Folket av Novus-Drönare konflikt var en konflikt mellan Folket av Novus och Berzerker drönare i en onämnd galax under 2010.

HistoriaRedigera

PreludeRedigera

Konflikten mellan Folket av Novus och Drönare började efter en kontroll skepp upptäckt att Novus planet hade en högteknologisk civilisation. Efter kolonin på planeten var förlorad så gick det flera år innan nästa möte mellan drönarna och Folket av Novus inträffade.

Första kontaktRedigera

Main article: Drönare attack av Novus koloni

Första kontakten mellan de två raserna inträffat under att invånarna av Novus planet hade nått en högteknologisk nivå som en kontroll skepp upptäckte. Skeppet la sig i omloppsbana runt planeten och lanserade flera berzerker drönare till ytan. Drönarna anföll staden av Terminus utan en förvarning och invånarna gjorde allting för försvara sig och deras koloni. Men striderna pågick i tre dagar och under tiden hade stora delen av staden gått förlorat och en del av befolkningen hade dött.

Dem flesta av överlevarna hade tagit skydd i staden och förflyttat deras Stargate till en äldre del av staden för kunna fly till annan planet. Men för kunna fly så valde några frivilliga att använda dem återstående fordonen och köra iväg dem för lura iväg drönarna medan resten av folket flydde genom Stargate. Efter folket hade lyckats fly så lämnade kontroll skeppet planeten och lämna kvar flera drönare inaktiva över hela planeten om folket skulle återvända. (SGU: "Blockade")

Andra attack av Novus koloniRedigera

Main article: Andra drönare attack på Destiny

En kontroll skepp hade följt efter Destiny i flera månader efter lyckats spåra Stargate på långa avstånd. Skeppet anföll Destiny men lyckades stå mot drönarna som kontroll skeppet sände mot dem. Och expeditionen gjorde sig av med den drönare som dem hade fångat in för studera och när den var förstörd så trodde dem att kontroll skeppet inte kunna spåra dem mer. Men kontroll skeppet fortsatte förfölja dem och det upptäckte dem, men så lyckades dem komma ifrån skeppet.

Utan visste om så hade kontroll skeppet fortfarande följt dem när dem hade hoppat ur FTL efter upptäckt en planet inom räckvidd som kunde ha kalk som dem behövde för fylla på deras kalk i CO2 skrubber. Väl på planeten fann dem några kolonister från Novus som hade varit bosatta där i trettio år. Dem berättade allting om Novus och deras folk för expeditionen som fick reda på deras alternativa hade rest tvåtusen år bakåt i tiden via maskhålet. Och folket lovade förse expeditionen med all matförråd och så mycket kalk dem behövde. Utan expeditionen visste om det så hade kontroll skeppet hoppade ur hyperrymden och anföll Destiny. Drönarna upptäckte även kolonisterna hade avancerad teknologi av kommunikationssystem och generatorer. Drönarna förstörde all teknologi i alla bosättningarna nära Stargate och lämnade planeten när dem förstört teknologin. En drönare hade även skadad Stargate så dem återstående kolonisterna och några av expeditionen inte kunde lämna planeten. Men Destiny återvände och alla hämtades och planeten övergavs. (SGU: "Common Descent")

Folket av Novus-Drönare konflikterRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.