Folket av M72-656
Samhällelig information
Art

Människa

Hemvärld

M72-656

Språk

Engelska

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

Tao of Rodney (nämnd)

Folket av M72-656 är en ras av människa från planeten M72-656. Under 2007, Major Evan Lorne och hans team utforskade planeten, när de blev under beskjutning från omkring tjugo beväpnade angripare av folket och var hörn. Överstelöjtnant John Sheppards team skickades till planeten för att hjälpa dem. Det var då Dr Rodney McKay upptäckte sin nyfunna förmågor eftersom han mötte en upphöjelse maskin, som lyckades kommer angriparnas vapen att fastna, där de sprang sedan bort, var och Lornes team räddade. (ATL: "Tao of Rodney")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.