FANDOM


Folket av M5S-768
Samhällelig information
Art

Människa

Hemvärld

M5S-768

Språk

Engelska

Allianser

Ingen (nuvarande)
Tau'ri (tidigare)

Status

Utdöd

Av universum information
Första framträdande

The Seer (nämnd)

Folket av M2R-441 var en ras av människa från planeten M5S-768. Under 2006 så hade Överstelöjtnant John Sheppards team besökte folket. Under 2007 så blev folket utplånade av Asuranerna med deras plan med utrota Wraith. Folket hade en befolkning på 50.000 till 75.000. (ATL: "The Seer")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.