Folket av M2S-181
Samhällelig information
Art

Människa

Hemvärld

M2S-181

Språk

Engelska

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

The Kindred, Part 1

Folket av M2S-181 är en ras av människa från planeten M2S-181. Under 2008 blev folket smittade av Lastlights Hoffaner drogen och fyrtio människor dog. Folket lever i en by som heter Croya. Athosianerna har varit till folket och köpt en del smycken och folket gör handel med människor från andra världar. (ATL: "The Kindred, Part 1")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.