Sv.stargate Wiki
Folket av Emain Abhlach
Samhällelig information
Art

Människa

Hemvärld

Emain Abhlach

Status

Lever

Av universum information

Folket av Emain Abhlach är en av ras av människa från planeten Emain Abhlach. Folkets förfäder blev tagna till planeten av Manannan mac Lir. Folket bebor på områden som är organiserat i länder med var sin herre; de flesta människor bor på familjejordbruk omkring en by eller småstad, inbäddat bland böljande kullar och vidsträckta tempererade skogar. Hög kung Cormac mac Art, Manannans First Prime härskar över herrarna och även kommandon den helt manliga Fianna som kan anses Emain Abhlachs armé.

Medlemskap av Fianna bestäms genom tävlingar av fysisk och bardic skicklighet och lojalitet till Fianna ersätter lojalitet till de lokala herre. Utomstående misstros och även de mest bittra rivaliserande klaner är snabba att enas mot en upplevd yttre hot. Emain Abhlachs Stargate ligger i mitten av en cirkel av stenar i en trädbevuxen lund att planetens invånarna anser helig mark inte långt från de viktigaste tätorten. (RPG: "Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords")