FANDOM


Folket av Cloister
Cloisteran
Samhällelig information
Art

Upphöjd Människa

Hemvärld

Planet of the Cloister

Språk

Engelska

Status

Upphöjd

Av universum information
Första framträdande

Epiphany

Folket av Cloister var en ras av människa, vars förfäder vördade Lanteanerna och som valde att bosätta sig på planet of the Cloister för att tillbringa sina liv meditera på upphöjelse. För år tyckte sig kunna upphöjda, tills bara en liten grupp blev kvar. Även om de fortsatte att meditera över deras yttersta mål de inte kunde upphöjda upp.

När Överstelöjtnant John Sheppard misstag passerade barriären till Cloister, tillbringade han ett halvår med invånarna, skyddar dem från Sanctuary Beast. Föga anade han inser detta odjur var faktiskt deras egna rädslor som projiceras av deras nära upphöjelse förmågor. När de valde att möta sin rädsla och förstöra varelse, var alla medlemmar i byn kunna upphöjda. (ATL: "Epiphany")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.