FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Flygande varelse
FlyingcreatureHaul
Samhällelig information
Art

Reptil-liknande

Distinktion

Vingar

Hemvärld

Onämnd planet

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

The Long Haul

Flygande varelse är en infödd djur från en onämnd planet. Under 2020s jagade flera av varelsen Stacey Bonner, Seattle Montoya och R.J. Harrison när teamet var på planeten. (INF: "The Long Haul")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.