Fjärrsensor var en sensor system på Martin's härkomst pod. När Överste Jonathan J. O'Neill, Teal'c och Martin Lloyd hittade hans skepp. När Sergeant Clark Peters berättade att de kunde öppna kapseln men Martin berättade att kapseln hade fjärrsensorer som skulle varna de andra om den öppnades. De använde till deras fördel och öppnade kapseln. (SG1: "Point of No Return")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.