FYI.png

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Fhork
Torb.jpg
Biografisk information
Ras

Fhork's ras

Kön

Man

Politisk information
Grad

Prisjägare

Lojalitet

Sig själv

Av universum information
Framträdanden

Greed

Fhork är en manlig av en okänd ras. Fhork är en prisjägare som följde med andra prisjägare vid namn Gin'Tek, Snis, Narthek och Maglin till en planet i sökande efter Gus Bonners och hans team. Efter belöning som Tlak'kahn satt på deras huvuden. Narthek förrådde honom genom att han sköt sönder bron och Fhork åkte ner i floden. (INF: "Greed")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.