FANDOM


AncientTablet

Tavlan.

Förlorade stad tavla är en tavla som var bland de många skatter i Ras skatt rum i hans pyramiden. Skrivet i en av de äldsta dialekterna i De gamla, beskrev det historien om De gamla (men utelämna deras extragalaktisk ursprung), hur de började lida från en pest, och antingen dör eller upphöjelse. Daniel Jackson sagt att det också nämna en förlorad stad som innehöll fantastiska teknologier, och blev gömd. (SG1: "Full Circle", "Fallen")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.