FANDOM


Förenta Nationerna är en internationell organisation vars uttalade mål är att underlätta samarbetet på internationell rätt, internationell säkerhet, ekonomisk utveckling, social utveckling, mänskliga rättigheter och uppnå fred i världen. Många medlemmar av Förenta Nationerna har skickat personal till Atlantis. Under 2004 berättade Generalmajor George S. Hammond för SG-1 att han hade blivit ersatt av Doktor Elizabeth Weir. Doktor Daniel Jackson berättade att hon var en expert på internationell politik och hon hade gjort toppnivå förhandlingar om FN. (SG1: "Lost City, Part 1")

Externa länkarRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.