FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Erebus's moons
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Jord intresse

Månar till Erebus

Av universum information
Framträdanden

Orpehus (nämnd)

Erebus's moons är två månar i Vintergatan galaxen som går i omloppsbana runt planeten Erebus. Under 2003 frågade Daniel Jackson Rak'nor om han kände igen en planet med två månar och en naquadah raffinaderi. Rak'nor svarade att de var planeten Erebus. (SG1: "Orpheus")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.