FANDOM


Startrek

SG-1 medlemmar spelar besättningen på rymdskepp Enterprise.

Enterprise är ett namn som används för flera skepp i USA:s flotta, liksom NASAs prototyp Rymdfärja. Det är också ofta förknippad med signaturen rymdskepp på science fiction visar Star Trek.

Namnet Enterprise föreslogs för X-303 av Överste Jonathan J. O'Neill, som inte förstod den invändning om Major Samantha Carter. Hans överordnade verkade hålla med Carter. (SG1: "Unnatural Selection")

För hans del, Överstelöjtnant John Sheppard, när de vill byta namn på De gamla skepp Hippoforalcus, förebyggande syfte förkastades Enterprise som ett möjligt alternativ. (ATL: "Inferno")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.