FANDOM


Entac
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Sokar (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

The Devil You Know (nämnd)

"Entac är en primitiv planet."
Martouf

Entac är en planet i Vintergatan galaxen som är hem till primitiva arter. Någon gång innan när SG-1 besökt Netu, Sokar erövrat Entac och tog det som sin egen.

Kort därefter var Martouf torterad av Apophis med blod av Sokar om Netu och avslöjade—falskt—att Entac var platsen för den centrala Tok'ra bas. Apophis försökte använda denna information för att få en maktposition under Sokar, men Sokar uppenbarat för honom att han nyligen hade erövrat planeten och fann inga Tok'ra där. (SG1: "The Devil You Know")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.