FANDOM


Energi projektion är en förmåga som upphöjda varelser använder. Anubis har en begränsad minst en andel av energi projektion och manipulation förmågor som är gemensamma för Upphöjda varelser; Men han strängt förbjudet, om smärta extrem repressalier, från att använda sådana befogenheter. Det verkar finnas ett litet antal undantag: När den då besteg Daniel Jackson anföll Anubis (för den senares bryta ett löfte på affären mellan de två, där Anubis skulle skona planeten Abydos från förstörelse) med hjälp av någon form av energiprojektion, Anubis verkade åtminstone delvis kunna avleda hans attack på kort stund tills Oma Desala ingrep mot Jackson att föregripa den övriga "gör det på ett hårdare sätt. Det är möjligt att han tilläts begränsad användning av sådana befogenheter mot andra Upphöjda varelser, det är tekniskt som inte skulle räknas som en inblandning på nedre plan (eftersom båda krigförande parterna skulle besteg eller delvis så). Han senare använde också vad var förmodligen den fulla omfattningen av hans energi projektions befogenheter att återgälda den eviga personliga strid på den upphöjda planet initierats av Oma Desala, men vid denna tidpunkt de tidigare villkoren för hans "parole" var troligen ersatts av Desala tar personligt ansvar för Anubis situation hon en gång omedvetet lett till, eftersom den uppenbara resultatet av detta eviga striden var att Anubis hade ingen kapacitet kvar att påverka något annat i antingen lägre eller högre plan. (SG1: "Full Circle")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.