FANDOM


Empati är en förmåga som Wraithkin använder. Om en Wraith känner en särskilt stark känsla i närheten av en Wraithkin som har tillgång till sin fulla förmåga, har de ibland visas förmågan att känna dessa känslor. Under slaget vid Atlantis, var Teyla Emmagan kunna känna Wraith befarar att ord människans seger mot dem skulle komma ut och inspirera andra mänskliga världar, berättar Doktor Elizabeth Weir att vid en sådan närhet, var det lätt för henne att känna detta . Hon var också kunna känna av när en Wraith drottning var upprörd av uppkomsten av en andra Hive skepp att gå med henne gallring. Senare, när Michael höll henne fången, Teyla anade hans rädsla när Atlantis teamet kom att rädda henne, men Michael kallade det "oro" i stället. (ATL: "The Siege, Part 3", "The Hive", "The Kindred, Part 2")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.