Element som används i Kupol enhet.

"Vad du kallar dig grunderna, vi kallar atomer. Grupper av protoner, neutroner och elektroner. Dessa är de grundläggande byggstenarna i all materia."
Samantha Carter till Linea

Element är de grundläggande partiklarna som bygger upp universum. De består av ett visst antal protoner elektroner och neutroner. Jorden hade dokumenterat 111 element när Stargate programmet började. Alliansen av Fyra Stora Raser hade upptäckt minst 146, och de använde dessa för att försäkra kommunikation mellan varandra. (SG1: "The Torment of Tantalus")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.