FANDOM


En elektromagnetisk fält är en energi som alstras av elektriskt laddade föremål som påverkar beteendet hos laddade föremål i närheten av området. Ett fält av detta slag kan störa den normala driften av både datoriserad eller mekanisk teknologi och levande varelser.

På planeten M7G-677, en ZPM befogenheter en anordning som fungerar som ett slags elektromagnetisk fält som inaktiverar alla elektriska apparater inom en radie, inklusive de av Wraith och Altanteaner. (ATL: "Childhood's End")

När en osynlig spion infiltrerat Alpha Site, var en plan för att använda en naquadah generatorn för att skapa en högfrekvent elektromagnetiskt fält för att försöka de-cloak spionen. (SG1: "Allegiance")

Flagisallus avger ett lågfrekvent puls och elektromagnetiska fält som i kombination, är mycket farliga för människor. (ATL: "Echoes")

P3X-562s elektromagnetisk fält har mindre styrka än Jordens, vilket Unity att leva utan förfall. (SG1: "Cold Lazarus")

En Wraith mind manipulator projekt ett elektromagnetiskt fält som förhindrar normal radiokommunikation. (ATL: "Phantoms")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.