FANDOM


Eldeoraner rymdskepp är rymdskepp som används av Eldeoraner. De har byggt snabbare än ljuset rymdskepp och utforskade sin del av rymden, men det finns inte några beboeliga världar i närheten och de har ännu inte stöter på några andra intelligenta arter. (RPG: "Stargate SG-1: First Steps: The Stargate Unexplored Worlds Roleplaying Sourcebook")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.