FANDOM


Edoraner
Edorans
Samhällelig information
Art

Människa

Hemvärld

Edora

Språk

Engelska

Allianser

Tau'ri

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

A Hundred Days

Edoraner är en ras människa från Edora, deras förfäder togs från Jorden av Goa'uld flera tusen år sedan. Under 2000 återförenades dem med sina Tau'ri bröder efter en lång tid och dem bildade en allians. Dem är fredliga och lever i samma tekniska nivå som Jorden under förinudstriell ålder. För etthundratrettio år sedan tog en mindre grupp Edoraner skydd i några grottor i närheten av byn när Edora träffades av meteorer.

Deras hemplanet är mycket rik på ämnet naquadah. Edoranerna lever mest på jordbruk och fiske, Edoranerna som lever i byn är dem enda ättlingarna på Edora. Tau'ri började utbilda Edoranerna och förse dem med mediciner. (SG1: "A Hundred Days")

Kända EdoranerRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.